Biciklističke staze

Biciklističke staze vode od morske obale i sežu u Vinodolsku dolinu, daleko od glavnih prometnica, sve do šumskog zaleđa. Idealne su za bicikliste rekreativce, ali i za treninge natjecateljskih ekipa te utrke. U sklopu karte biciklističkih staza na području Rivijere Crikvenica, Novog Vinodolskog i Vinodola, koja se može pronaći u većini turističko-informativnih centara, opisano je šest staza: Plava staza, Zelena staza, Smeđa staza, Karmin staza - Staza ljiljana, Staza viola te Žuta staza - Staza vidika.

Plava staza (rekreativna) – 38 km

Novi Vinodolski - Bribir - Grižane - Tribalj - Crikvenica - Selce - Bribir - Novi Vinodolski

Zelena staza (sportska) – 74 km

Novi Vinodolski - Bater - Ravno - Stup - Križišće - Drivenik - Tribalj - Grižane - Bribir - Novi Vinodolski

Smeđa staza (kružna) – 50 km

Novi Vinodolski - Breza - Banska vrata - Bukovdol - Žestilac - Bribir - Novi Vinodolski.

Karmin staza - Staza ljiljana – 44 km

Novi Vinodolski - Bater - Breza - Bulići - Luka Krmpotska - Klenovica - Povile - Novi Vinodolski

Staza viola – 56 km

Novi Vinodolski - Bater - Bile - Zagreben - Alan - Podmelnik - Bater - Novi Vinodolski

Žuta staza - Staza vidika – 48 km

Novi Vinodolski - Bater - Breza - Luka Krmpotska - Podmelnik - Drsnik - Bater - Novi Vinodolskistarze

Telefon

+385 51 241 970

PON-PET: 08:00-17:00 SUB: 08:00-15:00

Adresa

Bana Jelačića 16,
51260 Crikvenica