Politika privatnosti

O nama

JADRAN D.D., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, skraćeno Jadran d.d. d.d., sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 je dioničko društvo koje se bavi upravljanjem i razvojem objekata turističke i ugostiteljske namjene te kao takvo posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Europske unije.

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj Jadran d.d. d.d. prikuplja i obrađuje Vaše podatke.

S obzirom da Jadran d.d. d.d. poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Jadran d.d. d.d. prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

Ova Pravila privatnosti utvrđuju i vaša prava u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka i vašim pristupom vašim osobnim podacima koje obrađujemo.


Osobni podaci - općenito

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi Vaš identitet. Definirani su u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU Uredba 2016/679) (″GDPR″) kao svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora.

Jednostavnije rečeno, radi se o svakom podatku o Vama koji omogućuje utvrđivanje Vašeg identiteta. To su očiti podaci, poput imena i kontaktnih podataka, ali i oni manje očiti kao što su identifikacijski brojevi, podaci o lokaciji i mrežni identifikatori.


Svrha prikupljanja

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u slučajevima kada smo to zakonski obvezni, kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili, ali i u slučaju kada ste sami pristali na obradu podataka u određenu svrhu, i to u sljedeće svrhe:

 • komunikacija s Vama (kada nam se obratite s upitom za naše usluge, zahtjevom za ponudu ili s primjedbom na naše usluge, obrađivat ćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu),
 • rezervacije smještaja i drugih hotelskih sadržaja
 • prijava i odjava smještaja gosta
 • pružanje i naplata hotelskih usluga (npr. korištenje bara, minibara, à la carte restorana, telefonskih poziva, wellnessa itd.)
 • unapređenja i personaliziranija usluge Vama kao gost
 • organizacije događanja
 • zaštite imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

Jadran d.d. može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Jadran d.d. jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.


Koje osobne podatke i iz kojih izvora ih prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja gore navedenih svrha. Ovisno o okolnostima to može uključivati sljedeće: Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašom rezervacijom, boravkom ili posjetu hotelu, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatke o događajima koje organizirate u našem prostoru, ali i druge podatke koje sami date ili dobijemo u gore navedene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od Vas (putem e-maila, telefona, mobitela, osobno kroz razgovor s Vama), ali i drugih osoba, kao npr. osoba koje putuju s Vama, turističkih agencija, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga u našim hotelima, organizatora događanja u našim hotelima i drugih ugovornih partnera. Takvi partneri također su obvezni pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju da nam dajete osobne podatke drugih osoba, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste podatke dali s time upoznata i da prihvaća način na koji koristimo osobne podatke.

U slučaju kada Vaše podatke ne prikupljamo izravno od Vas, već od drugih osoba, možemo biti odgovorni samo za ono što sami poduzmemo s osobnim podacima od trenutka kada ih prikupimo. Ne odgovaramo niti možemo biti odgovorni za aktivnosti koje s Vašim osobnim podacima poduzimaju osobe od kojih smo Vaše podatke primili te Vas stoga molimo da pročitate politike zaštite privatnosti drugih osoba kojima dajete osobne podatke.


Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Podatke koje Jadran d.d. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Jadran d.d. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će se samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Razdoblje u kojem Jadran d.d. čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Jadran d.d. propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Jadran d.d. će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa Jadran d.d-a, poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.


Osobni podaci koji se prikupljaju od gostiju

Jadran d.d. ima zakonsku obvezu od svakog gosta prilikom njegova dolaska prikupiti sljedeće osobne podatke u svrhu prijave i odjave turista:

 • prezime i ime;
 • mjesto, država i datum rođenja;
 • državljanstvo;
 • vrsta i broj isprave o identitetu;
 • prebivalište (boravište) i adresa;
 • datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
 • spol

U slučaju da odbijete dati naprijed navedeni minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Jadran d.d. d.d. Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja u našim objektima.

Navedeni podaci se upisuju u sustav e-Visitor na temelju Vaše osobne iskaznice, putne isprave ili neke druge odgovarajuće isprave o identitetu. Prijava i odjava Vas kao turista koji se upisuju u sustav e-Visitor autentificira se temeljem sigurnog pristupa sustavu e-Visitor kroz autentifikacijski protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista kako to propisuje Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.

Prijava se obavlja radi obračuna boravišne pristojbe i prijave boravka turista, a prikupljeni podaci se ne koriste u druge svrhe. Podaci se moraju čuvati u sustavu 10 godina.

Jadran d.d. je, također, dužan čuvati i sve račune izdane gostima s osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Jadran d.d. dobivene podatke po ovoj osnovi neće koristiti u marketinške svrhe bez Vaše privole niti će ih prenositi trećim osobama.

Nadalje, prilikom rezerviranja smještajnih kapaciteta prikupljaju se sljedeći osobni podatci:

 • ime i prezime;
 • spol;
 • državljanstvo;
 • mjesto i datum rođenja;
 • broj i vrsta isprave;
 • broj telefona,
 • e-mail adresa;
 • broj telefona/mobitela i
 • broj kreditne kartice.


Newsletter

Putem naše web stranice možete se prijaviti za primanje našeg newslettera, putem kojeg ćemo Vas obavještavati o novostima i pogodnostima u našoj ponudi. Za proces registracije potrebno nam je Vaše ime i prezime i e-mail adresa. Temelj za prikupljanje ovih podataka je Vaša privola.

Navedene podatke čuvat ćemo sve dok ste suglasni s primanjem newslettera, a maksimalno 5 godina od dana davanja privole. U svakom trenutku imate pravo na promjenu podataka i pravo na brisanje (zaborav).

Vaše informacije koristimo u sljedeće marketinške svrhe:

1. Kako bismo vam slali redovite novosti vezane uz naše proizvode i usluge. Možete se odjaviti od primanja obavijesti putem emaila brzo, jednostavno i bilo kada - samo kliknite na link "Odjavi se" u svakom newsletteru.

2. Na temelju vaših informacija, mogu vam se prikazati personalizirane ponude na našim internet stranicama, u mobilnim aplikacijama ili čak na drugim stranicama/aplikacijama (uključujući i društvene mreže), a sadržaj stranice koji se prikazuje vama može biti personaliziran. One mogu uključivati ponude koje je moguće izravno rezervirati putem naše internet stranice, ili druge ponude i proizvode treće strane za koje mislimo da bi vam se mogli svidjeti.

3. Prilikom sudjelovanja u drugim promotivnim aktivnostima (poput natječaja, programa vjernosti ili nagradnih igara), relevantne će se informacije koristiti za administraciju tih promotivnih aktivnosti.


Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su: zakonska, ugovorna, ključni interesi ispitanika, legitimni interesi koji je jači od interesa ispitanika ili privola ili izričita privola ispitanika – ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka.


Naplata potraživanja

Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo Vam dali priliku za očitovanje.


Vaše pravo na pristup

Ukoliko nas zatražite, obvezujemo se odgovoriti obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako je tako dostavljamo kopiju osobnih podataka koje obrađujemo. U slučaju da tražite dodatne kopije, Jadran d.d. d.d. zadržava mogućnost naplate naknade.


Vaše pravo na ispravak

Osobni podaci koje nam dostavite trebali bi biti ažurirani, a ažurirate ih na način da nas izravno kontaktirate poštom, e-mailom ili prilikom prijave na recepciji. U slučaju da su ti podaci neispravni ili nepotpuni možete zatražiti njihov ispravak. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ispravku ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.


Vaše pravo na brisanje

Zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka možete podnijeti u određenim okolnostima – u slučaju kada nam više nisu potrebni ili kada želite povući privolu (kada je primjenjivo).

Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o brisanju ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.


Vaše pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade vaših osobnih podataka možete tražiti u određenim okolnostima – u slučaju da osporavate točnost istih ili se protivite obradi istih. Ukoliko dođe do ograničenja obrade prvotno ćemo vas informirati. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.


Vaše pravo na prenosivost obrade

Osobne podatke koje smo prikupili od vas imate pravo od nas zaprimiti (u određenim okolnostima) te ih prenijeti trećoj strani.


Vaše pravo na prigovor

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u svezi ove Politike privatnosti ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi zaštite Vaših osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila sluzbenik@jadran-crikvenica.hr ili poštom na adresu Jadran d.d. d.d., Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica.


Vaše pravo na povlačenje privole

Ako se oslanjamo na Vašu privolu kao našu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, u svakom trenutku imate pravo povući takvu privolu.


Vaše pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ukoliko imate primjedbe vezane uz našu praksu privatnosti te postupanje s vašim osobnim podacima možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) čiji se podaci nalaze na web stranici Agencije www.azop.hr ili telefonskim putem na +385(0)1 4609-000.


Zaštita osobnih podataka djece

Jadran d.d.savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Jadran d.d. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za dob do 18 godine života, dozvoljena je Jadran d.d.u isključivo iz prethodnu privolu roditelja.

Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelji ili staratelji uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na našoj stranici, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu.


Linkovi na druge web stranice

Web stranica Jadran d.d.a može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja Jadran d.d. d.d. ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Jadran d.d. ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije kojima upravljaju.


Video nadzor

Jadran d.d. ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi:

 • zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod kontrolom Društva te njihove imovine,
 • kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom
 • zaštite imovine Društva,
 • sprječavanje neovlaštenih ulazaka u prostore Društva

Jadran d.d. d.d. je uveo stroga pravila kojima je cilj osigurati da se snimke automatski brišu protekom roka od 30 dana presnimavanjem novijeg sadržaja, da pristup sustavu videonadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka te da se snimke pregledavaju samo u slučaju kada saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od gore navedenih svrha.

Iznimno se videozapisi čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima.


Zapošljavanje/Karijera

Osobne podatke koje zaprimimo putem dobrovoljnog davanja osobnih podataka, a datih u svrhu zaposlenja (otvorena molba za posao) obrađujemo isključivo u svrhe zapošljavanja, te ih ne iznosimo u inozemstvo niti ih dostavljamo osobama izvan Jadran d.d.a. Primljeni podaci u svrhu zaposlenja čuvaju se do kraja kalendarske godine, a na Vaš zahtjev brisat ćemo ih i prije. U slučaju da ste se javili na objavljeni oglas za posao, a niste odabrani, Vaše ćemo podatke brisati po dovršetku selekcijskog postupka, osim ako ste izričito pristali da ih čuvamo duže, za potrebe budućeg zapošljavanja.


Poslovni partneri

U svrhu kontaktiranja svojih poslovnih partnera i dobavljača, a vezano uz sklapanje i izvršenje ugovora (npr. dogovori oko preuzimanja robe i izvršavanja usluga), prikupljamo kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. Ime i prezime, broj službenog telefona/mobitela, e-mail adresa). Ove podatke čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjenje radnih zadataka.


Postupanje po povredama osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, Jadran d.d. d.d. kao voditelj obrade izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Jadran d.d. d.d. kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.


Zaštita Vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Konkretne mjere zaštite detaljnije su regulirane pravilnicima i procedurama koje smo u tu svrhu donijeli.


Izmjene ove Politike privatnosti

Povremeno možemo mijenjati ovu Politiku privatnosti. Izmjene mogu biti nužne zbog izmjena zakona ili našeg poslovanja na način koji utječe na zaštitu osobnih podataka.

Sve izmjene će bez odgađanja biti objavljene na našoj web stranici i smatrat će se da prihvaćate uvjete naše Politike zaštite podataka s prvom uporabom naše web stranice nakon izmjena. Savjetujemo Vam redovito praćenje ove stranice kako bi Vam uvijek bile dostupne najnovije informacije.


Crikvenica, 07.02.2023.

Jadran d.d.

Rezervacije i informacije

Telefon

+385 51 800 480

PON-PET: 8:00-18:00

SUB: 8:00-16:00

Adresa

Bana Jelačića 16,
51260 Crikvenica

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas direktno ili putem obrasca niže i poslat ćemo Vam najbolju raspoloživu ponudu za Vaš idealan odmor.

 

Vaše osobne podatke iz gornjeg obrasca (ime i prezime, e-adresa) prikupljamo i obrađujemo samo kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit za rezervaciju. Obrada Vaših osobnih podataka vrši se na povjerljiv način i iskljčivo u sukladnosti sa zakonskim odredbama. Klikom na slanje obrasca potvrđujete da ste upoznati s Politikom privatnosti (dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka dostupe su na ovim stranicama).